//
home

Latest Post

има и друг начин

Меланхолия се спря. Оправи нервно вратовръзката си, изтупа панталона, пое си дъх и решително прекрачи покрай отворената врата без надпис. Не беше се чувствал толкова окрилен от дете, нито толкова смотан.  Лош Късмет вдигна поглед над черните си рамки и понечи да каже нещо, но стисна устни и отново се наведе към документа, който четеше. … Има още

Aside Posts

  • Нещо накара боата да отвори лявото си око и то потрепна срещу разкошното следобедно слънце. Тъкмо да го затвори обратно, когато чу слона да казва: – Престани да ми заспиваш и да се опитваш да смилаш насън, защото ако още веднъж го направиш, заклевам се, ще изтръбя. Костите й се разтракаха при тази мисъл и тя послушно отвори и дясното си око. Слонът въздъхна театрално и лениво се почеса с хобот по крака. – Стига сте мърдали, дее – смъмри ги детето с коси от жито. – Рисунката ми заприличва на шапка!