//
archives

Archive for

Падежи

Следващите са специфичните падежи, най-често спрягани при общуване в партньорски двойки съставени от (мин.) двама емоционални екстремисти:  ОбВИНИТЕЛЕН падеж: „Ма ти …!” ОправДАТЕЛЕН падеж: „Ма аз …” И специалният Оборвателен падеж: „Не си права!”  Изследванията сочат, че последният често бива бъркан от жените с оправДАТЕЛЕН. Сред анкетираните жени емоционални екстремистки, тези склонни към анализ* и самоанализ … Има още

Реклами