//
archives

Archive for

viva creator!

На Дискуърлд празнуват Рождения Ден на Създателя днес. Ако не бях точно днес на антибиотици и не живеех в съвсем друга вселена и аз бих дръннала няколко или повече питиета в Барабана за негово здраве. 60 питиета, защото става на 60. Не, 60 са много, … делено на десет – 6. Да, 6 малки. Но … Има още

Реклами