//
archives

Archive for

5:00

Пясъкът е направо леден, както и нощният въздух. Морето сивее тихо под просветляващото небе. Приближавайки към водата, усещам топлината на огромното й тяло, а кроткият прибой сгрява измръзналите ми крака. Хвърлям дрехите си и те светват върху тъмния плаж. Задникът ми също проблясва за малко, като измамен морски фар и после цялата изчезвам в кадифената … Има още

Реклами