//
archives

Archive for

такъми: рос

Следвайки почина на Еленко по покана на Никола, ще споделя и аз честно за такъмите.   Ми аз… има повече такъми, които искам да имам, а ги нямам по ред неоснователни причини. Най-вече искам разни непотребни такъми. Непотребните неща са животоспасяващи. Например, тегли ме към usb джаджи. Най-вече ме тегли към обувки разбира, се. Но … Има още

Реклами