//
archives

Archive for

откриването на тока

Историята се развива някога си през соца, когато е имало задължителни разпределения за вишистите и тези, несвързани с партийната линия – нито кръвно, нито по сватовство – са теглели късата клечка. Ани завършила медицинското си образование, била разпределена в някакво село и заедно с други колеги заживяла в къщата на едно семейство, което от своя страна и … Има още

Реклами