//
archives

Archive for

лЕкспе

какво толкова.  по-срамно е да се свиеш в черупката си, отколкото да изтрещиш публично. така мисля, все още. еволюцията трябва да се уважава. ю е така първично вдъхновяваща в опитите си събуди спящите!  и, ето ме и мен, вдъховена и събудена oт лЕкспе. музата е в неизвестност, както стана ясно, но крехкото й его така или … Има още

Реклами