//
archives

Archive for

don’t drive drunk

Токът го фрасна и очите му, в революционен порив, се устремиха извън орбитите си. Звучното шляп върна нещата на мястото им, сякаш. Някакъв инстинкт го накара да усети идеята за болка, която всъщност не съществуваше там, и това го ядоса. Мозъкът му работеше толкова бързо, че не успяваше да регистрира какво регистрира. Това пък го … Има още

Реклами