//
archives

Archive for

s75e06

Мъжът разтърси вратата с тежката си подметка, оставяйки красиви частични отпечатъци. Червената табелка ‘не влизай’ примигна в лилаво и се сля със стената. Д-р Димитров отвори – широко и агресивно. Понеже Мъжът беше с глава по-нисък от него, докторът първо огледа чакалнята. – Имам лупус! – изкрещя Мъжът право във второто копче на ризата му. Чакалнята … Има още

Реклами