//
archives

Archive for

неволята

На Неволята вече ужасно й се допика. Подпря чашата до телефона, надигна се внимателно, но въпреки това столът падна зад нея. Тя се ухили служебно, в отговор на ироничната усмивка на Статистиката, и с бодра моряшка походка забърза към светлата надежда, която струеше от четворния надпис wc. Беше на метри от масата, когато мобилният завибрира … Има още

Advertisements