//
archives

Archive for

enter title here

Светеха куполите и кръстовете. Светеха стените и прозорците с красивите решетки. Светеше и небето, макар че скоро угасна. Светеха в ярко жълто и плочките, напръскани от силно разколебания дъжд. Но най-силно светеше гланцът на Марчето. По-силно от всичко изброено, плюс ланците, капсите, пайетите, да не говорим за едва мъждукащия брокат. Гланцът на Марчето не угасна, … Има още

Реклами