//
archives

Archive for

червения джак

Червеният Джак изскочи иззад скалния процеп и затича по каменната земя. В момента нямаше никаква бърза работа, но просто не беше в състояние да върви бавно. Такъв си беше. След стотина крачки закова на място, шокиран от неописуемата гледка. Голяма част от земята беше покрита с някаква странност, изплетена от чудовищно дебели памучни конци, чиято горна … Има още

Реклами