//
archives

Archive for

любовна история

Късмет на Начинаещите огледа вратата – здрава и солидна отвсякъде, украсена от стилен надпис ‘НЕ ВЛИЗАЙ!’ – и все пак я ритна. Всяка врата си има слабо място, но това нямаше значение – той никога не беше ритал врати, и затова тази се раздроби на малки парченца. Ефектно си беше. Любов От Пръв Поглед се стресна, … Има още

Реклами