//
archives

Archive for

докосване

Отмъщение изпищя. Беше здрав и пъргав – а беше и красавец – беше гъвкав и притежаваше силата на десет слона или на 3 разярени бика, или на 2 тигрици, или на един руснак от соц-реалистична повест. Бе, як си беше. Продължи да пищи. Добри Намерения го гледаше премрежено, включила на автопилот. После бавно дръпна ръката си от … Има още

Реклами