//
archives

Archive for

be happy, now

Еуфория изкрещя щастливо и се завъртя на стола си. Още след първото проскърцване, всички лежаха под бюрата. След осемдесетия оборот, скоростта й предизвика прилична локална буря от листа, бележки и няколко жълти кламера, а колелцата на стола – както винаги – се разхвърчаха. Този път нямаше ранени. Към 90-тия, столът се крепеше на един крак … Има още

Реклами