//
archives

marsian

marsian has written 138 posts for радио марс

великодушни са щастливите

Любов примигваше срещу екрана. Срещата на акционерите беше най-големият й кошмар. Добър Късмет говореше и говореше… Тя първо преброи съгласните, после гласните, после съчини наум съвсем прилична поема и, като нищо не помогна, взе да смята разходите си за предходния месец. Знаеше, че рискува да й проличи, че не внимава, понеже сметките я затрудняваха ужасно, … Има още

Реклами