//
archives

жираф

This tag is associated with 1 post

смелост, жирафе!

Жирафът изобщо не е дългокрак. Може би само относително. Абсолютното, пак повтарям, и без това е рядкост. Затова, да не му придиряме. Обаче, кое му е особеното тогава? По-дълговрат ли е, или по-петнист? И не добавя ли този въпрос още излишна относителност и не измества ли общественото внимание от въпроса за крокодила? Същественото за жирафа … Има още

Реклами